Δευ - Παρ 7:30-20:00, Σαβ 8:00-16:00
+30 2375 02 22 23, +30 6984 15 85 53
- info@biodiagnosi-sithonia.gr
  • EN

Εισαγωγή

O ιστότοπος biodiagnosi-sithonia.gr είναι ένας ηλεκτρονικός διαδυκτιακός χώρος παρουσίασης της εταιρίας μας και των υπηρεσιών μας μέσω του Διαδικτύου. Εδρεύει στη Νικήτη Χαλκιδικής και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 801266625 στη Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου και ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@biodiagnosi-sithonia.gr. Η τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης είναι: +30 23750 22223.

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του διαδικτυακου ηλεκτρονικού χώρου το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση biodiagnosi-sithonia.gr. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής καλούμενος για συντομία “επισκέπτης” ή/και “χρήστης” ή/και “πελάτης” αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον ή πραγματοποιεί ενέργειες και παραγγελία υπηρεσιών) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να αποχωρήσει από την επίσκεψη και τη χρήση του ιστότοπου, καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού ηλεκτρονικού χώρου.

Η επίσκεψη στην Ιστοσελίδα προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρακάτω όρων.

Γενικοί όροι

Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, όπως και τους τρόπους συναλλαγών του διαδικτυακού ηλεκτρονικού χώρου, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους επισκέπτες για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος διαδικτυακού ηλεκτρονικού χώρου.

Αποποίηση ευθυνών

Η επιχείρηση δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο διαδικτυακό ηλεκτρονικό χώρο, κατέβαλε δε, κάθε δυνατή προσπάθεια για την εγκυρότητα του υλικού που παρουσιάζεται στον συγκεκριμένο χώρο. Παρόλα αυτά σε καμία περίπτωση αυτό δεν αποτελεί εγγύηση για την απόλυτη ακρίβεια των στοιχείων και η επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβλημα ή ζημία προκύψει από τη χρήση της λανθασμένης πληροφορίας, σε ότι αφορά την ταυτότητα της εταιρίας όσο και στις παρεχόμενες μέσω του διαδικτυακού ηλεκτρονικού χώρου, συναλλαγές. Η εταιρία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Περιορισμός ευθύνης

Η επιχείρηση στα πλαίσια των συναλλαγών της από το διαδικτυακό ηλεκτρονικό χώρο, δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από τη χρήση της λανθασμένης πληροφορίας ή την καθυστέρηση επικοινωνίας, για οποιαδήποτε αιτία. Οφείλει να ενημερώνει έγκαιρα τους επισκέπτες περί αλλαγής οποιασδήποτε υπηρεσίας ή άλλης πληροφορίας αλλά δεν εγγυάται την άμεση ανανέωση του περιεχομένου του δικτυακού τόπου, οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο του διαδικτυακού χώρου, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, λογοτύπων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησης ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η επιχείρηση έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ιστότοπου και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση των χρηστών σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του ιστότοπου. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της επιχείρησής μας ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν τον ιστότοπο με το εμπορικό σήμα Βιοδιάγνωση Σιθωνίας ή τις υπηρεσίες της επιχείρησης, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στο διαδικτυακό χώρο δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

Ευθύνη Χρήστη

Ο χρήστης/επισκέπτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του διαδικτυακού ηλεκτρονικού χώρου όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί το διαδικτυακό ηλεκτρονικό χώρο με το εμπορικό σήμα biodiagnosi-sithonia.gr για: 1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην επιχείρηση ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου 2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π. 3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες/επισκέπτες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), 4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους, 5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οτιδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, 6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων, 7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, 8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες/επισκέπτες.

Περιορισμένη άδεια

Ο biodiagnosi-sithonia.gr, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στον ιστότοπο και στα στοιχεία του και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: (1) πρέπει να διατηρείτε σε όλα τα αντίγραφα του ιστότοπου και των στοιχείων του, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και δεν μπορείτε να τροποποιήσετε καμία ιστοσελίδα του ιστότοπου και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως, ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.

Σύνδεσμοι στον δικτυακό τόπο biodiagnosi-sithonia.gr

Οι σύνδεσμοι (links) που περιλαμβάνονται στο ιστότοπό μας, οδηγούν σε ιστοσελίδες των διαδικτυακού μας χώρων ή σε κάποιες περιπτώσεις οδηγούν το χρήστη/επισκέπτη να μεταβεί από αυτό το διαδικτυακό ηλεκτρονικό χώρο σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, επιχειρήσεων κ.λ.π. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της εταιρίας και η εταιρία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιουδήποτε τέτοιου ιστότοπου ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Η επιχείρηση δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η επιχείρηση παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στον ιστότοπό της, μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης της διαδικτυακής της παρουσίας, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον χρήστη/επισκέπτη και το γεγονός ότι διαλαμβάνονται στο σύνολο των ιστοσελίδων δεν υποδηλώνει ότι η εταιρία εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.

Με επίκεντρο τον Ασθενή και την Υγεία του…

Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε!

  • Τέλεια εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, υπέροχος χώρος, πολύ ευγενικό προσωπικό!
    Μίνα Λανδάβου: Εξεταζόμενος Επισκέπτης
  • Ένας άκρως επαγγελματικός χώρος. Πολύ καλή εξυπηρέτηση, ευγενικό προσωπικό, άμεσα αποτελέσματα!!!
    Τζούλια Γ: Ασθενής
  • Εξαιρετική εμπειρία, επαγγελματικό προσωπικό. Πραγματοποιήσαμε 4 τεστ PCR Covid 19 για τα παιδιά μας. Τα αποτελέσματα λάβαμε μέσω email σε 8 ώρες. (Μετάφραση)
    Dragos Tache: Εξεταζόμενος Επισκέπτης

Βασισμένα στις Google αξιολογήσεις